مطالب مفید مرتبط با لوازم خانگی

آیا میتوانم برای شخص دیگری خرید کنم و سفارش به آن شخص تحویل شود؟

بله، شما می توانید پس از انتخاب محصول، و افزودن آن به سبد خرید، در مرحله ی « آدرس ارسال صورت حساب» با انتخاب گزینه ی «محصول به آدرسی غیر از محل ارسال صورتحسـاب ارسال شود»، وارد مرحله ی «اطلاعات ارسال» شده و درخواست دهید محصول خریداری شده به هرآدرسی که مایلید ارسال شود، این قابلیت برای واسطه های فروشنیز می تواند بسیار مفید واقع شود و واسطه ها می توانند محصول را با شرایط دلخواه خود به مشـتریان مورد نظرشان فروش کرده و از طریق سایت درخواست ارسال آن به آدرس ایشان را بدهند و حتی می توانید درخواست دهید یادداشت دلخواه شما بر روی بسته نوشته شده و ارسال شود.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.